За нас

Визьор ООД произвежда пелети само от чамова дървесина. Нашата линия за производство на пелети е напълно автоматизирана и е изградена от най-добрите европейски и американски машини. Линията е на непрекъснат мониторинг през Интернет от Главния изпълнител на проекта, който внася необходимите корекции в производствения процес. Така е избегнат субективният фактор на месно ниво и се гарантира постоянно високо качество на продукцията по европейските стандарти.